Modernizacijski fond je u prvoj godini rada uložio gotovo 900 milijuna eura za ispunjavanje klimatskih i energetskih ciljeva

Modernizacijski fond je u svojoj prvoj godini rada stavio na raspolaganje 898,43 milijuna eura za osam država korisnica kako bi pomogli u modernizaciji njihovih energetskih sustava, smanjenju emisija stakleničkih plinova u energetici, industriji, prometu i poljoprivredi i ispunjavanju njihovih klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. godine. Sredstva Fonda su se investirala u Češku (320 milijuna eura), Estoniju (24,59 milijuna eura), Hrvatsku (2,15 milijuna eura), Mađarsku (34,28 milijuna eura), Litvu (28 milijuna eura), Poljsku (346,40 milijuna eura), Rumunjsku (22,99 milijuna eura) i Slovačku (120 milijuna eura).

Modernizacijski fond podržao je 26 investicijskih prijedloga u područjima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, modernizacije elektroenergetskih mreža i energetske učinkovitosti u energetskom sektoru, industriji, zgradarstvu, prometu kao i poljoprivredi. Primjeri prijedloga su:

  • energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj;
  • implementacija fotonaponskih instalacija u Češkoj;
  • povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljive energije u Estoniji;
  • osnivanje energetskih zajednica u Mađarskoj;
  • povećanje energetske učinkovitosti u poljoprivredi u Litvi;
  • razvoj elektroenergetskih mreža za buduće stanice za punjenje električnih vozila u Poljskoj;
  • modernizacija elektroenergetskih mreža u Rumunjskoj;
  • modernizacija elektroenergetskih mreža u Slovačkoj.

Rok za podnošenje prijedloga ulaganja zemalja korisnika za potencijalnu potporu Modernizacijskog fonda za sljedeći ciklus je 27. siječnja 2022. za neprioritetne prijedloge, odnosno ulaganja koja ne spadaju u prioritetna područja Fonda, te 24. veljače 2022. za prioritetne prijedloge, odnosno ulaganja koja spadaju u prioritetna područja.

Modernizacijski fond je financiran prihodima od dražbe emisijskih jedinica iz EU-ovog sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova. Cilj Fonda je podržati deset zemalja EU-a s nižim prihodima u njihovoj tranziciji prema klimatskoj neutralnosti modernizacijom njihovog elektroenergetskog sektora i ostalih energetskih sustava, povećanjem energetske učinkovitosti i olakšavanjem pravedne tranzicije. Zemlje korisnice su Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska i Slovačka.

Modernizacijski fond podržava ulaganja u proizvodnju i korištenje energije iz obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost, skladištenje energije, modernizaciju elektroenergetskih mreža, uključujući grijanje na daljinu, cjevovode i mreže, te pravednu tranziciju u regijama koje ovise o ugljiku. Fond nadopunjuje druge europske instrumente kao što su kohezijska politika i Fond za pravednu tranziciju.

Izvor teksta: https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/modernisation-fund-invests-nearly-eu900-million-during-first-year-operation-2021-12-16_hr

Izvor slike: Freepik


Inovacijskim fondom do klimatski neutralne EU

U sklopu prvog poziva Inovacijskog fonda EU-a za male projekte odabrano je 27 projekata za dodjelu bespovratnih sredstava koji će potpisati ugovore s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), provedbenim tijelom Fonda. Time je ukupan broj projekata podržanih u okviru ovog poziva 30, a čiji je cilj uvesti niskougljične tehnologije na tržište u energetski intenzivnim industrijama, kao što su tehnologija korištenja vodika, pohrana energije i obnovljivi izvori energije. Ukupna potpora takvim projektima je u iznosu od 109 milijuna eura.

Projekti će se usredotočiti na dekarbonizaciju energetski intenzivnih industrija, posebno u sektorima željeza i čelika, vodika, biogoriva i biorafinerija, celuloze i papira, rafinerija, obojenih metala, stakla, keramike i građevinskog materijala, te na dekarbonizaciju energetskog sektora inovativnom proizvodnjom i korištenjem obnovljivih izvora energije ili rješenja za pohranu energije. Projekti će se provoditi u 13 država članica EU-a s kapitalnim izdacima ispod 7,5 milijuna eura (mali projekti).

Sljedeći poziv za male projekte otvorit će se 31. ožujka 2022.

S obzirom na velike projekte, Komisija je 26. listopada 2021. objavila drugi poziv u sklopu Inovacijskog fonda s proračunom od 1,5 milijardi eura za financiranje inovativnih tehnologija za obnovljive izvore energije, energetski intenzivnu industriju, pohranu energije te izdvajanje, korištenje i skladištenje ugljika. Poziv je otvoren do 03. ožujka 2022.

Izvor teksta: https://door.hr/komisija-nudi-15-milijarde-eura-za-inovativnu-niskougljicnu-tehnologiju/

Izvor slike: Freepik