Projekti u sklopu programa Obzor 2020 koji daju podršku energetski siromašnima: Powerpoor i ENPOR

Zbog rasta cijena energenata kod sve više kućanstava diljem Europe povećava se rizik od energetskog siromaštva. Osobito su pogođeni ranjivi potrošači u energetski neučinkovitoj nekretnini i kućanstva s niskim prihodima.

U okviru EU programa Obzor 2020 provode se značajni projekti za energetski siromašne građane pružajući im inovativne i učinkovite savjete te podršku diljem Europe. Osim toga, podrška je pružena javnim tijelima i nevladinim organizacijama s ciljem ublažavanja energetskog siromaštva.

To uključuje i DOOR-ove projekte Powerpoo i Enpor. Cilj projekta POWERPOOR je podržati energetski siromašne građane u jedanaest zemalja da provedu mjere energetske učinkovitosti i sudjeluju u zajedničkim inicijativama, potičući osnivanje energetskih zajednica. Projekt je već obučio blizu 400 energetskih savjetnika i mentora, a podupire i osnivanje novih energetskih zajednica koje uključuju ranjive potrošače te uspostavu lokalni centara za energetsko siromaštvo za pružanje savjeta ugroženim građanima. S obzirom na opsežnu promociju projekta POWERPOOR u grčkim medijima, grčka vlada je najavila potporu energetskim zajednicama u gradnji fotonaponskih stanica pomoću Europskog fonda za oporavak i otpornost. Plan je da električna energija proizvedena na takav način besplatno opskrbljuje ranjiva kućanstva.

Projekt ENPOR podržava javna tijela u poboljšanju lokalnih i nacionalnih politika u sektoru privatnog najma. Projekt pomaže poboljšati razumijevanje sektora i njegovih temeljnih strukturnih čimbenika, a nedavno je pokrenut ENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo za mapiranje relevantnih politika i njihovih učinaka na ublažavanje energetskog siromaštva.

Uz to, uspješne studije slučaja su prezentirane na pokretanju Savjetodavnog centra za energetsko siromaštvo (EPAH).

Osim DOOR-ovih projekata ističe se i projekt STEP koji potrošačima pruža savjete o načinima uštede energije i novca.  U sklopu projekta izrađeni su inovativni online moduli za obuku za savjetnike oko raznih problema, kao npr. za financije i zdravlje, ali i videozapisi i moduli koji izravno savjetuju potrošače o računima za energiju ili ugovorima o opskrbi. S obzirom na to da neka ranjiva kućanstva nemaju pristup digitalnim savjetodavnim uslugama, projektni partneri iz Cipra i Portugala otvorili su urede za energetsku podršku kako bi svim građanima osigurali pristup informacijama i savjetima. U Slovačkoj, projektni partner je posebno obučio ranjive skupine poput starijih osoba i samohranih roditelja.

LIFE poziv za tranziciju na čistu energiju 2021., koji traje do 12. siječnja 2022., podržava specifične projektne ideje (sa stopom sufinanciranja od 95%) za rješavanje loše energetske učinkovitosti nekretnina. Svih 18 tema u sklopu Poziva možete vidjeti OVDJE.

Izvor teksta:

https://cinea.ec.europa.eu/news/energy-price-hikes-how-h2020-projects-are-supporting-vulnerable-citizens-2021-11-05_en?fbclid=IwAR3QCu451shMLFIehKl-U2w1NJoyxNas3WciPQKkkw1VDgcTnd0DAW2becA


DOOR je održao Info dane o energetskom siromaštvu u sklopu festivala „KLIKni na održivo“

U gradu Križevci održan je festival „KLIKni na održivo“ u sklopu Europskog tjedna održivog razvoja koji se obilježava od 18. rujna do 9. listopada 2021. godine pod motom „Misli globalno, djeluj lokalno“. Cilj je promicanje održivog razvoja u lokalnoj zajednici, regiji, zemlji i Europi. U sklopu festivala DOOR je održao Info dan o energetskom siromaštvu u sklopu POWERPOOR projekta. Info dan je omogućio upoznavanje lokalne zajednice s budućima aktivnostima projekta kao što su otvaranje Lokalnog centra za energetsko siromaštvo te posjet energetski siromašnim kućanstvima s područja grada Križevaca.


Otvorio se Energetsko - klimatski ured u Križevcima

U petak, 24. rujna 2021. godine, energetska zadruga KLIK i Grad Križevci otvorili su Energetsko – klimatski ured, ujedno i prvi takav ured u Hrvatskoj. Novootvoreni ured djelovat će na principu sve na jednom mjestu gdje će posjetitelji moći tražiti raznolike usluge (eng. one-stop shop). Ured se sastoji od izložbenog prostora „zelenih“ tehnologija, proizvoda i pruža usluge poput savjetovanja za prijavu na natječaje. Energetsko – klimatski ured služi kao mjesto susreta građana u sklopu energetske tranzicije i kao edukativni prostor za stvaranje društva otpornog na klimatske promjene. DOOR je na otvorenju predstavio svoj projekt koji radi na problemu energetskog siromaštva – POWERPOOR, na kojem će zajednički surađivati sa zadrugom KLIK i gradom Križevci kroz razne aktivnosti kao što je otvaranje Lokalnog centra za energetsko siromaštvo te posjet energetski siromašnim kućanstvima s područja grada Križevaca.


Predstavljen je Program potpore za mjere ublažavanja energetskog siromaštva u sklopu projekta POWERPOOR

Dana 17.09.2021. u sklopu POWERPOOR projekta održan je Face to face trening (F2F) na kojem  su sudjelovali predstavnici Grada Križevaca, KLIK-a i Crvenog križa-Križevci. Na sastanku je DOOR predstavio Program potpore za mjere ublažavanja energetskog siromaštva predvođen mrežom certificiranih energetskih savjetnika i mentora u Križevcima. U sklopu Programa predstavljene su aktivnosti koje će uključivati građane pogođene energetskim siromaštvom, kao što su: Info dani, Lokalni centri za energetsko siromaštvo (planirani ured u gradu Križevci) i alati informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) koji će biti integrirani u Alate za ublažavanje energetskog siromaštva.

Pratite nas i dalje jer uskoro kreće javni poziv za energetske savjetnike i mentore, te otvaranje Lokalnih centara za energetsko siromaštvo u gradovima Zagrebu i Križevcima!


Prva POWERPOOR obavijest: Završili su prvi POWERPOOR programi obuke za energetske savjetnike i mentore!

Prvi programi obuke posebno izrađeni za POWERPOOR energetske savjetnike i mentore uspješno su završeni u 6 POWERPOOR pilot zemalja: u Bugarskoj, Mađarskoj, Grčkoj, Latviji, Portugalu i Španjolskoj. U sljedećim mjesecima održat će se i u Estoniji i Hrvatskoj.

Tijekom obuke raspravljalo se o energetskom siromaštvu, o njegovim konceptima i politikama na nacionalnoj i europskoj razini uzimajući u obzir aktivnosti i ciljeve projekta POWERPOOR.

Opsežno je analizirana uloga energetskih savjetnika i mentora te POWERPOOR-ovog seta alata za ublažavanje energetskog siromaštva. Također, razmotrene su dobre prakse i studije slučaja o mjerama smanjenja potrošnje energije, promjenama u ponašanju i posjetima kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva.

Program obuke u Hrvatskoj planira se održati krajem rujna 2021. godine. Poziv za potencijalne savjetnike i mentore objavit će se krajem kolovoza 2021. godine.

Pročitajte više o novostima na projektu POWERPOOR na sljedećoj poveznici:  https://mailchi.mp/7a798bcc88f8/uj0pvob7wd-5242442.

°°°

Na POWERPOOR projektu se surađuje s građanima koji su u riziku od energetskog siromaštva i s donositeljima politika o ublažavanju energetskog siromaštva u cijeloj Europi. Više o projektu možete potražiti ovdje: https://door.hr/portfolio/powerpoor/ ili ovdje: https://powerpoor.eu/.


The first round of POWERPOOR Training Programmes for the first Energy Supporters and Mentors has been just completed!

The first Training Programmes especially designed for the POWERPOOR Energy Supporters and Mentors have been successfully implemented in 6 POWERPOOR pilot countries – in Bulgaria, Hungary, Greece, Latvia, Portugal and Spain. Similar training programmes will be held in the coming months in the other two pilot countries, Estonia and Croatia.

During these training activities, we discussed about the phenomenon of energy poverty, the concepts, and the policies available to alleviate it at national and European level in conjunction with the POWERPOOR project’s approach and goals.

The role of Energy Supporters and Mentors and the POWERPOOR’s Energy Poverty Alleviation Toolkit was extensively analysed.

By the end of July 2021, the first Energy Supporters and Mentors will be also certified and will be fully ready to support and engage energy poor households at local level.

Read more about this news: https://mailchi.mp/dacb10a03f06/1st-powerpoor-news-update-5178082.


Istražite POWERPOOR online knjižnicu

Istražite POWERPOOR online knjižnicu s referentnim dokumentima o energetskom siromaštvu i kolektivnim inovativnim aktivnostima, kojoj se može slobodno pristupiti. U knjižnici možete pronaći razne informacije koje vam mogu pomoći u ublažavanju energetskog siromaštva. Odaberite datoteku koja vam je zanimljiva kroz filtre za pretraživanje prema željenom jeziku, vrsti, formatu ili modulu treninga i preferiranoj temi.

POWERPOOR online knjižnica za trenere dostupna je na internetskoj stranici ovdie.


Baseline Assessment Report on the current state of energy poverty

As part of the POWERPOOR project, a report was prepared on the current state of energy poverty in 8 pilot countries of the project (Bulgaria, Croatia, Estonia, Greece, Latvia, Hungary, Portugal and Spain). The quantitative and qualitative data contained in the Report are basic data that can be used to define target areas for alleviating energy poverty and preventing its symptoms.

This report is structured as follows:

  • Section 2 presents energy poverty baseline in eight POWERPOOR pilot countries
  • Section 3 presents an analysis of the existing adopted national policy frameworks that include energy poverty targets covers and analysis of the specific sectoral policy measures in each country and serve as a general framework in the 8 POWERPOOR pilot countries
  • Section 4 presents a review of stakeholders’ roles in participation and support of POWERPOOR activities
  • Section 5 presents the summary of all data relating to the POWERPOOR toolkit taking into consideration energy poor households/subgroups recognised as vulnerable groups of citizens or considered to be experiencing or facing risk of energy poverty.
You can read the full Report here. 


U sklopu Powerpoor projekta izrađeno je izvješće o trenutnom stanju energetskog siromaštva

U sklopu POWERPOOR projekta izrađeno je izvješće o trenutnom stanju energetskog siromaštva u 8 pilot država projekta (Bugarska, Hrvatska, Estonija, Grčka,, Latvija, Mađarska, Portugal i Španjolska). Kvantitativni i kvalitativni podaci koji se nalaze u Izvješću predstavljaju osnovne podatke kojima se mogu definirati ciljna područja za ublažavanje energetskog siromaštva i sprječavanje njegovih simptoma.

Ovdje možete pročitati cijelo Izvješće.

D4.2 služit će kao analiza temeljena na podacima koja definira potrebna ciljna područja za ublažavanje energetskog siromaštva i sprječavanje njegovih simptoma, a koristit će se prije tri ciklusa angažmana za mapiranje situacije u pilot zemljama projekta.

Ovo je izvješće strukturirano na sljedeći način:

  • odjeljak 2 predstavlja osnovno stanje energetskog siromaštva u osam pilot zemalja POWERPOOR-a;
  • odjeljak 3 predstavlja analizu postojećih usvojenih nacionalnih okvira politike koji uključuju ciljeve vezane uz energetsko siromaštvo i analizu specifičnih mjera sektorske politike u svakoj zemlji i služi kao opći okvir u 8 pilot zemalja POWERPOOR-a;
  • odjeljak 4 predstavlja pregled uloga dionika u sudjelovanju i podršci POWERPOOR aktivnostima;
  • odjeljak 5 predstavlja sažetak svih podataka koji se odnose na POWERPOOR priručnik uzimajući u obzir energetski siromašna kućanstva / podskupine prepoznate kao ranjive skupine građana ili za koje se smatra da se suočavaju s rizikom energetskog siromaštva.


Održan je drugi sastanak projektnih partnera u sklopu projekta POWERPOOR

Održan je drugi sastanak projektnih partnera u sklopu projekta POWERPOOR. Sastanak je održan 23. i 24.3. s 14 partnerskih organizacija iz EU i zbog trenutačne epidemiološke situacije održan je online. Na dvodnevnom sastanku smo raspravljali o aktivnostima koje će se provesti do kraja 2021. godine ali i o provedenim aktivnostima.

Glavni ciljevi  projekta su osigurati platformu za razmjenu iskustava i znanja, olakšati provedbu manjih mjera energetske učinkovitosti i ugradnju obnovljivih izvora energije te povećati aktivno sudjelovanje građana. Kroz aktivnosti projekta uskoro ćemo u DOOR-u pokrenuti edukaciju za buduće energetske savjetnike i mentore, te ćemo pokrenuti dva ureda za energetsko savjetovanje.  Više informacija o projektu dostupno je na web stranici projekta.

Projekt se financira iz programa Obzor 2020.