Podrška u transformaciji Europe u zeleniji, zdraviji i otporniji kontinent u obliku misija

Kako bi se počeli rješavati ključni problemi poput ljudskog zdravlja, klime i okoliša Europska komisija je pokrenula pet misija EU-a koje bi trebali poboljšati uvjete života ljudi u Europi i svijetu.

Misije su nastale na temelju prijedloga koje su vodeći stručnjaci u odborima za misije dostavili Europskoj komisiji u rujnu 2020., te su uvrštene u strateški plan programa Obzor Europa. Početna sredstva izdvojena za misije iznose 1,9 milijardi eura do 2023.

Misije EU-a predstavljaju novi način suradnje u pronalaženju konkretnih rješenja za neke od najvećih izazova današnjice. Misijama se želi mobilizirati i aktivirati javne i privatne dionike, kao što su države članice EU-a, jedinice regionalne i lokalne samouprave, istraživački instituti, poljoprivrednici, poduzetnici i investitori.

Misije pružaju mandat za postizanje određenih ciljeva u zadanom vremenskom okviru. One će također dati učinak stavljanjem istraživanja i inovacija u novu ulogu, u kombinaciji s novim oblicima upravljanja i suradnje, kao i s novim načinom suradnje s građanima, uključujući mlade.

Na primjer, misija prilagodbe klimatskim promjenama planira staviti na raspolaganje 100 milijuna eura za demonstracije velikih razmjera za rješavanje velikih opasnosti uzrokovanih klimatskim promjenama, kao što su poplave.

Cilj definiranih misija EU-a je do 2030. pronaći rješenja za ključne globalne probleme, kao što su:

 1. Prilagodba klimatskim promjenama: dati podršku europskim regijama i zajednicama da do 2030. postanu otporne na klimatske promjene;
 2. Borba protiv raka: uzimajući u obzir europski plan za borbu protiv raka, poboljšati živote više od 3 milijuna ljudi do 2030., s fokusom na prevenciju, liječenje i omogućavanje duljeg i kvalitetnijeg života;
 3. Obnova oceana i voda do 2030.;
 4. 100 klimatski neutralnih, pametnih gradova do 2030.;
 5. Plan za tlo za Europu: živih laboratorija i oglednih centara za vodeća istraživanja tranzicije na zdrava tla do 2030.

Svaka misija imat će određeni vremenski okvir i proračun prilagođen njezinom izazovu i planu provedbe. Misije EU-a izravno se povezuju s građanima, angažirajući ih u njihovom osmišljavanju, provedbi i praćenju.

Troškovi posljedica klimatskih promjena već iznose najmanje 12 milijardi eura godišnje, zbog čega se u sklopu misije za prilagodbu klimatskim promjenama planira:

 • iz programa Obzor Europa osigurati početno financiranje u iznosu od 368,3 milijuna eura u razdoblju od 2021. do 2023. za provedbu misije;
 • uspostaviti platforma za provedbu misije kako bi se podržala i koordinirala provedba misije i kako bi se pomoglo regijama sudionicama;
 • u razdoblju od 2021. do 2023. obuhvatiti 60 do 100 regija, s kasnijim proširenjem na još 50 do 100 regija.

Misijom se želi povećati pripravnost za neizbježne klimatske promjene i ekstremne događaje, razmijeniti iskustava i rješenja te spriječiti značajne gospodarske gubitke.

Misija za klimatski neutralne i pametne gradove provodi se jer gradovi stvaraju više od 70 % globalnih emisija CO2, odgovorni su za više od 65 % globalne potrošnje energije, a zauzimaju samo 4 % kopnene površine EU-a u kojima živi 75 % građana EU-a. Plan misije je:

 • iz programa Obzor Europa osigurati početno financiranje u iznosu od 359,3 milijuna eura u razdoblju od 2021. do 2023. za provedbu te misije;
 • pokrenuti platformu misije za pružanje tehničke, regulatorne i financijske pomoći gradovima koji sudjeluju u misiji;
 • da gradovi sastave, potpišu i provode ugovore o klimatskoj neutralnosti u suradnji s građanima i lokalnim dionicima;
 • pokrenuti portfelj istraživačkih i inovacijskih projekata i uspostaviti globalni centar za razmjenu znanja;
 • da mreža nacionalnih, lokalnih i regionalnih tijela podupire prelazak gradova na klimatsku neutralnost.

Cilj misije je postići ambiciozne ciljeve europskog zelenog plana da se emisije stakleničkih plinova smanje za najmanje 55% uz čišći zrak i sigurniji prijevoz. Uz to, cilj je da EU postane predvodnik u digitalnim inovacijama i inovacijama u području klime, te da se privuku ulaganja inovativnih poduzeća i kvalificirana radna snaga.

Sve informacije o preostalim misijama EU-a možete naći na stranici „Pitanja i odgovori: misije EU-a“.

Izvor teksta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4747

Izvor slike: Pixabay