U Zadru je održana nova fokus grupa o klimatskim promjenama

U petak, 11. veljače, u Hotelu Kolovare u Zadru, održana je fokus grupa s predstavnicima organizacija civilnog društva, znanstveno-istraživačkih institucija i jedinice lokalne samouprave, u sklopu projekta METAR do bolje klime. Fokus grupa je održana u organizaciji DOOR-a kao vodećeg partnera projekta, projektnih partnera Instituta za političku ekologiju (IPE), udruge Terra Hub i Eko-Zadar, te pod istraživačkim vodstvom Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ).

U sklopu fokus grupe održan je razgovor s lokalnim dionicima o opasnostima klimatskih promjena, problemima u okolišu u Zadru, te rješenjima na identificirane probleme iz lokalne perspektive. Tijekom četverosatnog razgovora, istaknuti su brojni problemi, od nedostatka i kvalitete zelenih javnih površina i biološke raznolikosti, preko neprimjerenog razumijevanja i komunikacije znanstvenih spoznaja povezanih s uzrocima i posljedicama klimatskih promjena prema široj javnosti, do nedostatka komunikacije i konstruktivne suradnje između relevantnih dionika.

U drugom dijelu fokus grupe raspravljalo se o mogućim pozitivnim i negativnim vizijama Zadra na polovici stoljeća, utemeljenim na znanstvenim projekcijama i teorijskim promišljanjima za Zadar i njegovu okolicu. U sklopu spomenutih refleksija raspravljalo se i o mogućim rješenjima na identificirane probleme. Prilikom rasprave, sudionici su isticali raznolika moguća rješenja iz područja njihovog stručnog i profesionalnog rada poput:

  • potrebe za integracijom određenih inovativnih tehnoloških rješenja,
  • potrebe za promjenom metodologije podizanja svijesti o klimatskim promjenama, prvenstveno kroz razvoj kurikuluma te obrazovnih materijala i programa za obrazovanje novih i već postojećih stručnih kadrova u svim relevantnim sektorima.
  • Također, naglašena je potreba za prikupljanjem relevantnih podataka o komunalnoj infrastrukturi i drugim čimbenicima održivosti na razini grada Zadra,
  • istaknuta je i potreba za promjenom organizacijske klime u svrhu unaprjeđivanja međusektorske suradnje.

Rasprava je završila pozivom na dugoročno umrežavanje i nastavak suradnje u svrhu rješavanja uočenih problema i sprječavanja nastanka novih rizika koji bi ugrozili viziju izgradnje pozitivne budućnosti Zadra, otpornog na izazove klimatske krize u 21. stoljeću.