2. međunarodna konferencija Savjetodavnog centra za energetsko siromaštvo

Konferencija će ponuditi rješenja za suradnju nacionalnih i lokalnih aktera u borbi protiv energetskog siromaštva

Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo (EPAH) 28. – 29. lipnja održat će međunarodnu konferenciju na temu “Kretanje prema energetskoj autonomiji: Kako zajamčiti socijalnu uključenost”. Na konferenciji možete sudjelovati online ili uživo.

Na konferenciji će se raspravljati o lekcijama naučenim iz trenutačne geopolitičke krize i kako EU, nacionalne i lokalne vlasti mogu zajedno surađivati u pretvaranju ovog izazova u priliku za suočavanje s energetskim siromaštvom te pružanje pravedne i održive energije za sve.

Obrazac za registraciju i detaljan dnevni red uskoro će biti dostupni na internetskoj stranici EPAH-a s naznakom točne lokacije.

Kako je konferencija zamišljena?

DOOR kao antena EPAH-a će sudjelovati u organizaciji međunarodne konferencije na kojoj će se istaknuti inicijative EU-a za lokalnu borbu protiv energetskog siromaštva. EPAH će okupiti:

  • lokalne vlasti,
  • predstavnike EU-a,
  • donositelje odluka,
  • energetske agencije,
  • organizacije civilnog društva i
  • sve dionike koji su aktivni u borbi protiv energetskog siromaštva.

Konferencija će uz uvodne govore stručnjaka sadržavati i:

  • rasprave,
  • interaktivne radionice i
  • terenske posjete.

Time će se sudionicima omogućiti da raspravljaju, uče jedni od drugih i razmjenjuju prakse o tome kako EU, nacionalni i lokalni akteri mogu surađivati kako bi doprinijeli brzoj energetskoj tranziciji i smanjenju energetskog siromaštva.

Plan EU-a o ukidanju ovisnosti o fosilnim gorivima iz Rusije do 2030.

Geopolitički kontekst i njegove posljedice na tržište energije doveli su energetski siromašne potrošače, kao i sve građane EU-a, u još težu situaciju zbog rastućih cijena energije. Stoga, energetska tranzicija je hitnija i potrebnija nego ikad.

REPowerEU je novi plan EU-a koji ima za cilj diverzificirati opskrbu prirodnim plinom, ubrzati uvođenje obnovljivog prirodnog plina i zamijeniti plin u grijanju i proizvodnji električne energije s krajnjim ciljem postupnog ukidanja ovisnosti o fosilnim gorivima iz Rusije prije 2030. godine. Takav ambiciozan plan je odgovor na rastuće cijene energije i komplementaran je Europskom zelenom planu – postizanje klimatske neutralnosti EU-a do 2050. godine.


Izvještaj "Borba protiv energetskog siromaštva kroz lokalne mjere" od sada je dostupan i na hrvatskom jeziku

Više europskih gradova, sela i mjesta već radi na rješavanju energetskog siromaštva usvajanjem lokalnog pristupa koji se uklapa u potrebe tih zajednica. Sada možete pročitati EPAH izvještaj Borba protiv energetskog siromaštva kroz lokalne mjere ‒ Inspirativni slučajevi iz cijele Europe” i na hrvatskom jeziku.

Ovo izvješće, dostupno na 24 jezika, prikazuje niz od 24 inspirativna slučaja kako se energetsko siromaštvo može ublažiti na lokalnoj razini. Slučajevi su rezultat opsežnog istraživanja energetskog siromaštva koje je provelo Savjetodavno središte za energetsko siromaštvo (EPAH) uz potporu svojih nacionalnih partnera i drugih stručnjaka na tom području.Tijekom istraživanja je prikupljeno više od 200 inspirativnih slučajeva. Cjeloviti popis primjera iz istraživanja može se pronaći na internetskoj stranici Savjetodavnog centra o energetskom siromaštvu na internetskom Atlasu EPAH-a. Atlas će kontinuirano rasti i nastaviti vam pružati nove podatke. Svi primjeri su odabrani tako da pokriju što je moguće više situacija u pogledu teme energetskog siromaštva.