Izašao je novi bilten u sklopu projekta ENPOR

U novom biltenu pročitajte sve informacije o ENPOR GIS alatu za energetsko siromaštvo, koji je pokrenut prije nekoliko tjedana, a otkriva zašto je sektor privatnog najma ključan u borbi protiv energetskog siromaštva. Alatu možete pristupiti OVDJE.

Uz to, možete pročitati i članak pod nazivom „Kako provesti energetsku obnovu kod energetski siromašnih stanara: Poboljšanja u nacionalnim politikama energetske obnove u Grčkoj i Estoniji”.

Poslušajte i novi ENPOR Talk Lunch na temu kako mjere u borbi protiv energetskog siromaštva mogu biti primijenjene u sektoru privatnog najma.

Pogledajte i videozapis govora Tine Heysea (predsjednika odbora Klimatskog saveza europskih gradova i gradonačelnik za okoliš, klimu, energiju u gradu Gent) s Konferencije UN-a o klimatskim promjenama (COP26). Tema govora je energetsko siromaštvo kao kritičan čimbenik za pravednu energetsku tranziciju, jer je i dalje veliki broj energetski siromašnih građana u Europi zbog povećanja cijena energenata i zbog sporog napretka u povećanju energetske učinkovitosti. Gent je jedan od gradova koji je predvodnik u osnaživanju energetski ugroženih obitelji te je u posljednjim godinama omogućio puno prostora za provođenje inicijativa građana, organizacija i tvrtki za smanjenje potrošnje energije i održiviju proizvodnju energije.

Novi ENPOR bilten možete pregledati OVDJE.


Specijalno izdanje biltena u sklopu projekta ENPOR

U specijalnom izdanju novosti možete pomoći u otkrivanju prepreka koje sprječavaju ulaganje u povećanje energetske učinkovitosti stambenih jedinica u sektoru privatnog najma u Europi ispunjavanjem upitnika koji se provodi u sklopu projekta ENPOR.

Pročitajte dokument pod nazivom „Analiza politika i mjera u sektoru privatnog najma diljem EU-a i šire“, koji analizira postojeće politike i revidira strategije za poboljšanje mjera za suzbijanje energetskog siromaštva među ranjivim kućanstvima.

Međunarodno udruženje vlasnika nekretnina provelo je online upitnik o procijeni kapaciteta i spremnost europskih vlasnika nekretnina za obnovu svojih domova. Više od 10.000 ispitanika u 36 europskih zemalja u odgovorima su naveli kako se sam sektor i kućanstva prilagođavaju i sve više postaju klimatski prihvatljivijima te kako je COVID-19 utjecao na njihove prvotne planove.

Specijalnom izdanju newslettera možete pristupiti OVDJE.