Otvoreni natječaj za posao: Stariji stručni suradnik (m/ž)

Radno mjesto: Stariji stručni suradnik (m/ž)

Mjesto rada: Zagreb

Rok prijave: 24. ožujka 2022. godine do 12 sati

Predviđeni početak rada: 15. travnja 2022. godine

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je stručna udruga, neprofitna i nevladina organizacija, koja se bavi održivim razvojem s posebnim fokusom na održivu energetiku. Tijekom 19 godina djelovanja DOOR je postao prepoznati stručni partner i sudionik u kreiranju i provedbi brojnih projekata i programa. DOOR provodi projekte i aktivnosti s ciljem ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene, s ciljem poticanja sudjelovanja građana u kreiranju javnih politika u području održive energetike, unapređenja obrazovanja u području, održivog razvoja, obnovljivih izvora energije i suzbijanja energetskog siromaštva. Cilj nam je aktivno doprinijeti ostvarenju niskougljičnog društva. Naše vrijednosti su: stručnost, okolišna prihvatljivost, sudjelovanje građana, društvena odgovornost, društvena angažiranost.

Potičemo osobni i profesionalni razvoj te zajedno osmišljavamo nove projektne ideje; nudimo fleksibilno radno vrijeme i mogućnost upoznavanja brojnih stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva.

Tražimo stručnjake koji dijele vrijednosti DOOR-a, mogu raditi u timu, imaju visoku razinu osobne odgovornosti, kreativni su, proaktivni, te imaju razvijenu sposobnost kritičkog mišljena.

Opis posla

 • samostalni rad na projektima financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Programa Europske unije što uključuje, pripremu narativnog i financijskog izvještaja; komunikaciju s posredničkim tijelom druge razine; komunikaciju s projektnim partnerima, koordinaciju projektnih aktivnosti;
 • samostalna izrada projektnih prijava;
 • rad na stručnim i znanstvenim studijama i radovima te prijedlozima politika iz područja energetike i klime;
 • samostalno predstavljanje projekata i organizacije na raznim domaćim i međunarodnim događanjima;
 • ostali poslovi sukladno internom Pravilniku o radu.

Uvjeti

Završen dodiplomski studij u trajanju od najmanje 4 godine ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine i stečenih najmanje 180 ECTS bodova ili završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij u trajanju od najmanje 2 godine i ostvarenih najmanje 120 ECTS bodova iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika; polje strojarstvo, polje građevinarstvo, polje temeljene tehničke znanosti ili interdisciplinarne tehničke znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija; područje prirodnih znanosti, polje biologija, polje geofizika. Ostali uvjeti su:

 • minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • izvrsno poznavanje Office paketa,
 • poznavanje DOOR-ovih ključnih područja rada: klimatske promjene, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, energetsko siromaštvo.

Rad na određeno u trajanju od 2 godine, s probnim rokom od 6 mjeseci i mogućnošću produženja ugovora na neodređeno.

Prednost imaju kandidati s:

 • iskustvom u radu na projektima financiranim iz EU fondova i programa.

Prijava mora sadržavati:

 • životopis u Europass formatu na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku,
 • motivacijsko pismo (do 500 riječi) na hrvatskom jeziku,
 • kontakt podatke za preporuku. Podaci moraju sadržavati: ime i prezime osobe koja može dati preporuku, ustanovu, poziciju i kontakt osobe koja može dati preporuku.

Prijave se dostavljaju na prijave@door.hr najkasnije do 12:00 sati, 24. ožujka 2022. godine.

Sadržaj prijave mora biti naslovljen: Prijava za posao – radno mjesto stariji stručni suradnik –  ožujak 2021.