Grad Nova Gradiška ostvaruje značajne uštede zahvaljujući sunčanoj elektrani

Sunčana elektrana je pokrila oko 75% iznosa računa za električnu energiju

U Novoj Gradiški sunčana elektrana BIOSOL je u veljači pokrila gotovo 3/4 ukupne potrošene električne energije za javnu rasvjetu, objekte i ustanove društvene namjene.

Sunčana elektrana snage 500 kWh izgrađena je u sklopu projekta BIOSOL – upotreba biomase i sunčeve energije kao obnovljivih izvora održive i učinkovite energije za samostalne cjeline društvene namjene (eng. Use of biomass and solar energy as renewable sources for sustainable and efficient energy for stand-alone complexes with a social purpose). Projekt, koji je završio prošle godine, financiran je iz projekta Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. ukupnim iznosom od 981.616,01 eura, od čega EU sufinancirala 834.373,59 eura (85%).

Proizvedena električna energija

Sunčana elektrana je u veljači proizvela električnu energiju u vrijednosti od 42.520,11 kuna bez PDV-a, dok je javna rasvjeta potrošila 24.822,45 kuna, a objekti i ustanove društvene namjene 32.664,01 kuna bez PDV-a. Objekti i ustanove društvene namjene koje koriste proizvedenu energiju i sunčane elektrane su:

 • 2 dječja vrtića,
 • muzej,
 • pučko učilište,
 • gradska knjižnica,
 • 2 društvena doma,
 • turistička zajednica,
 • gradski stadion,
 • 2 upravne zgrade.

Sunčana elektrana je u siječnju proizvela 33.484 kWh, u veljači 40.818 kWh, a u ožujku 69.549 kWh električne energije.

Cilj projekta

Cilj je povećati korištenje održive energije, smanjiti korištenje fosilnih goriva i troškove potrošnje energije uz povećanje infrastrukturnih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Projektom se također želi upoznati javnost s društveno-ekonomskim koristima energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije te praktičnosti primjene mjera za uštedu energije.

Izvori teksta:

https://novagradiska.hr/news/suncana-elektrana-biosol-proizvodnja-elektricne-energije/

https://novagradiska.hr/wp-content/uploads/2019/11/Biosol.pdf

Izvor slike: Pixabay


Grad Križevci sufinancira izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Grad Križevci objavio je Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. lipnja 2022. godine.

Raspoloživa sredstava Grada po Pozivu iznose 200.000,00 kn. Grad će sufinancirati do 80% od ukupnog iznosa, ali ne više od 4.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove. Opravdani troškovi su: projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu, spremna za izgradnju elektrane i trošak pripreme ostale dokumentacije za prijavu na ovaj natječaj, odnosno trošak konzultantskih usluga ako takav postoji. Troškovi moraju nastati tijekom 2022. godine, a dokazivat će se datumima izdavanja računa.

Cilj ovog Poziva je povećanje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području grada Križevaca te smanjenje emisija stakleničkog plina CO2.

Sva dokumentacija se podnosi na e-mail adresu u PDF obliku pisarnica@krizevci.hr ili donosi osobno u papirnatoj inačici u pisarnicu gradske uprave I.Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci, odnosno dostavlja poštom na istu adresu, od dana otvaranja Javnog poziva, 21. ožujka 2022.

Više informacija o natječaju i potrebnu dokumentaciju za prijavu možete naći na sljedećoj poveznici: https://krizevci.hr/dokumenti/javni-poziv-za-sufinanciranje-pripreme-projektne-dokumentacije-izradu-glavnog-projekta-suncane-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima-za-vlastitu-potrosnju/.

Izvor slike: Pixabay


Saznajte jesu li sunčane elektrane isplative za vaš objekt pomoću novog kalkulatora za sunčane elektrane

S obzirom na „Smjernice za građane s ciljem povećanja udjela obnovljivih izvora energije u kućanstvima“, koje su izrađene u sklopu projekta METAR do bolje klime, izrađen je kalkulator za sunčane elektrane za procjenu isplativosti investicije u fotonaponski sustav. U Smjernicama se predlaže ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije, odnosno sunčanih elektrana s ciljem ublažavanja negativnog utjecaja klimatskih promjena, ali i kao odgovor na rastuću cijenu energetskih usluga.

Prema tome, izrađen je kalkulator kojim možete izračunati koji je sunčani potencijal objekta te koliko novaca ćete uštedjeti nakon ugradnje sunčane elektrane. U kalkulator možete upisati ulazne podatke poput:

 • karakteristike objekta (lokacija, orijentacija krova, nagib krova/panela),
 • prosječnu potrošnju električne energije objekta (prosječna godišnja VT potrošnja, prosječna godišnja NT potrošnja, grije li se objekt na električnu energiju) te
 • nazivne snage sunčane elektrane.

Kao izlazne podatke kalkulator nudi sljedeće grafičke prikaze:

 • sunčani potencijal objekta,
 • proizvodnja i potrošnja električne energije,
 • preuzeta i predana električna energija,
 • troškovi prije i nakon instalacije sunčane elektrane i
 • novčani tokovi.

Prednosti ovakvog besplatnog i neiscrpnog izvora energije koji doprinosi održivom razvoju i energetskoj neovisnosti su:

 • značajne uštede energije (preko 80%) koje su vidljive već na prvom računu za električnu energiju nakon izgradnje sunčane elektrane,
 • sigurna i isplativa investiciji s vrlo niskim rizikom,
 • vrijeme povrata u najvećem broju slučajeva kreće se u rasponu od 8 do 10 godina, dok je životni vijek elektrane minimalno 25 godina, te
 • doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova i ublažavanju klimatskih promjena.

Prosječno hrvatsko kućanstvo instalacijom sunčane elektrane može smanjiti svoj ugljični otisak za nekoliko tona, što je ekvivalent nekoliko stotina posađenih stabala.

Kalkulatoru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://metar.door.hr/solarni-kalkulator.