Drugi sastanak polaznika COMPASS tečaja za održivu prenamjenu i obnovu održan je 15. studenog 2016. u ZgForumu u Zagrebu.

Polaznicima je dan uvod u terensku praksu, koja je sastavni dio tečaja, izlaganjem koje je održao Daniel Rodik iz DOOR-a.

Nakon toga predstavljena je nekolicina primjera dobre prakse. Antun Sevšek predstavio je djelovanje Saveza udruga Operacija Grad i inicijative u Hrvatskoj koje se bave revitalizacijom gradskih prostora. Predstavnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada predstavili su dva primjera dobre prakse iz Zagreba – Design District (Ana Franjić) i Gradske vrtove (Nives Škreblin).

Ana Magdić, Matija Vuger i Mirna Meštrović iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada predstavili su polaznicima lokacije u Zagrebu za koje će se raditi prijedlozi prenamjene i obnove, a nakon toga su polaznici posjetili dvije lokacije.

COMPASS

Fotogalerija s događanja dostupna je ovdje.

Zahvaljujemo Gradu Zagrebu – Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada na suradnji i organizaciji prilikom radioničkog i terenskog dijela posjeta, kao i na ustupljenim fotografijama.

Više o projektu COMPASS na projektnoj stranici te Facebook i Twitter profilima.