Primjena Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga koju je Europski parlament usvojio u studenom 2019. godine, započela je jučer 10. ožujka 2021.

Cilj Uredbe je povećati količinu i kvalitetu informacija o održivim ulaganjima te potaknuti promjene u obrascima ponašanja u financijskom sektoru, obeshrabrujući greenwashing i promičući odgovorna i održiva ulaganja. Uredba će doprinijeti ispunjavanju Agende održivog razvoja Europske unije kao i ispunjavanju obveza prema Pariškom sporazumu, a sve s ciljem da se financijski sektor u većoj mjeri uključi u borbu protiv klimatskih promjena.

Uredba uspostavlja zajednička pravila za sve države članice Europske unije o:

  1. načinu na koji proizvođači financijskih proizvoda i financijski savjetnici trebaju informirati krajnje ulagače o rizicima održivosti,
  2. na koji način je potrebno prikazati i objaviti utjecaj ulaganja na okoliš i društvo i
  • kako financijski proizvodi koji se prodaju kao proizvodi koji su povezani s održivošću zapravo ispunjavaju taj kriterij.

Ova povećana transparentnost povećat će svijest o vjerodostojnosti financijskih proizvoda. Iako se sve više prepoznaje važnost održivosti i svijesti o klimatskim rizicima i mogućnostima, vrsta informacija koje se pružaju ulagačima u financijskom sektoru do sada je bila ograničena, a zahtjevi su se često razlikovali u državama članicama.

Uredbu možete pronaći ovdje.