Projekt ClimAlt službeno je završio, a njegovi materijali ostaju i dalje dostupni javnosti.

Cilj projekta je bio osnažiti mlade jačanjem kritičkog mišljenja i znanja o klimatskim promjenama, poticanjem na samostalno istraživanje i učenje o klimatskim promjenama nizom obrazovnih aktivnosti i kreiranjem različitih sadržaja i materijala o klimatskih promjena.

U okviru projekta formiran je i održan e-kolegij, koji je postao temelj za izradu otvorene platforme za e-učenje podijeljenu u 7 modula i 14 predavanja. Cilj platforme je i da nakon završetka projekta omogućava pristup obrazovnim materijalima, svima koji žele saznati više o klimatskim promjenama.

Osim u izradi sadržaja za e-kolegij i platformu, DOOR je sudjelovao i u izradi i održavanju webinara. Stručnjaci iz DOOR-a su održali webinar pod nazivom “Financiranje energetskih i klimatskih ciljeva iz ESIF-a u razdoblju 2014. – 2020.” čiji je cilj bio informirati sudionike o iskorištenosti europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u Hrvatskoj u proteklom programskom razdoblju (2014-2020), ali i o potencijalima financiranja u novom programskom razdoblju.  DOOR je sudjelovao i u izradi igre „Climate Hero“ koja nizom individualnih karata poziva na jednostavne akcije u borbi protiv klimatskih promjena. Igra je dostupna u online verziji ali moguće ju je i ispisati i koristiti uživo.

Svi projektni materijali prevedeni su na hrvatski jezik i dostupni su na sljedećim poveznicama:

– e-kolegij: https://www.climaltproject.eu/hr/resursi/e-kolegij

– platforma za e-učenje: https://www.climaltproject.eu/hr/resursi/platforma-za-e-u%C4%8Denje

– webinar: https://www.climaltproject.eu/hr/resursi/webinar

– igra: https://www.climaltproject.eu/hr/resursi/igra

Projekt je financiran iz Erasmus+ programa Europske unije, a trajao je od 1. siječnja 2019. do  30. lipnja 2021. Na projektu, koji je vodio A SUD ECOLOGIA E COOPERAZIONE ONLUS – A Sud (Italija), sudjelovali su DOOR (Hrvatska), Environmental Association “Za Zemiata” Sdruzhenie (Bugarska), Navdanya International (Italija) i Play Agency (Danska).

Više o projektu saznajte na poveznici: https://www.climaltproject.eu/