Vijesti

Preko 100 poduzeća i nevladinih organizacija poručuje ministrima EU-a: Posvetite se većim ambicijama u pogledu energije


Više od 100 tvrtki i organizacija civilnog društva poziva europske ministre energetike da se posvete višim energetskim ciljevima do 2030. godine.

Održana sjednica GAP-a: EU se zalaže za rodnu jednakost i osnaživanje žena u državama van Unije


Druga godišnja sjednica na temu strukturiranog dijaloga o provedbi EU Akcijskog plana za rodnu ravnopravnost III održana je prvog prosinca 2022. godine

Objavljena publikacija s preporukama za stambene politike


Pravo na grad objavilo je policy preporuke na temelju istraživanja o strukturi stambenih statusa i stambenim potrebama za različite društvene skupine u gradu Zagrebu

Emisije metana se smanjuju, ali da bi se ispunili klimatski ciljevi EU-a smanjenja moraju biti efikasnija


Dok su se emisije metana diljem Europske unije smanjile tijekom proteklih godina, ukupno smanjenje emisija mora se ubrzati kako bi se ispunili klimatski ciljevi EU-a za 2030. i 2050. godinu, piše EEA

Webinar: Praćenje i predviđanje morskih toplinskih valova


Webinar o morskim toplinskim valovima možete pratiti 16. prosinca od 14.30 sati

klimatske promjene, katastrofa, klimatska katastrofa, voda, vrata, poplava

Smanjenje rizika od katastrofa: Vijeće pozvalo na proaktivan odgovor EU-a na krize


Vijeće je odobrilo zaključke u kojima poziva na proaktivan i anticipativan odgovor na krize

DOOR u Zagrebu educirao i certificirao energetske savjetnike i mentore


U sklopu POWERPOOR projekta 1. prosinca održan je treći trening seminar u Zagrebu za energetske mentore i savjetnike

Europska komisija odobrila Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.


Europska komisija odobrila je Hrvatskoj programe za novo programsko razdoblje, a Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. s više od milijardu i pol eura omogućit će daljnja ulaganja u razvoj i zelenu tranziciju

Započela provedba projekta CEESEU-DIGIT


U prosincu je započela provedba projekta CEESEU-DIGIT - Osnivanje energetskog udruženja središnje i istočne Europe i implementacija regionalnih javnih inicijativa za pravednu energetsku tranziciju, čiji je DOOR partner

Općina Molve pomaže građanima u plaćanju režijskih troškova


Općina Molve raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pomoć za plaćanje režijskih troškova kućanstava

EmpowerMed i Enpor projekti predstavljeni na POWERPOOR brokerskom događaju u Bruxellesu


U Bruxellesu je održan POWERPOOR brokerski događaj na kojem je DOOR predstavio aktivnosti koje provodi na svoja dva projekta, EmpowerMed i ENPOR

Prijavite se za Mirovne studije, program kreće u siječnju


Uključite se u Mirovne studije, program neformalnog obrazovanja Centra za mirovne studije koji se provodi od 1997. godine