Dana 11. siječnja 2021. godine (16:00 – 17:45 h) održat će se online webinar na kojem će se voditi rasprava o standardima i propisima u građevinskom sektoru u EU-u i SAD-u te o tome kako oni mogu biti ključni za postizanje visoke energetske učinkovitosti zgrada. Trenutna stopa energetske obnove zgrada u Europi iznosi samo 1% godišnje, što nije dovoljno za postizanje cilja ugljične neutralnosti EU-a do 2050. Postojeći udio energetski neučinkovitih zgrada je 97%, zbog čega će za postizanje ciljeva EU-a biti potrebno brzo i ambiciozno djelovanje. Predviđeno je da će za postizanje klimatske neutralne EU do 2050. biti potrebno povećanje godišnje stope obnove na 3%, pri čemu će 70% ukupnih obnova biti “duboka” obnova.

Trenutno ne postoji jedinstvena obveza država članica i jedinica lokalnih samouprava za energetsku obnovu zgrada, a uključivanje vlasnika zgrada i financijskog sektora je dugotrajan i neujednačen proces. Prema tome, potencijalni put za podršku i poticanje obnove zgrada mogu biti građevinski standardi i propisi, koji se mogu definirati kao sveobuhvatan skup međusobno povezanih propisa koji su dizajnirani da reguliraju novogradnju ili renoviranje.

Program webinara i obrazac za registraciju možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://euagenda.eu/events/2022/01/11/useu-exchange-building-standards-and-codes-to-drive-renovation

Izvor slike: Pixabay