Vijeće EU-a donijelo je Preporuku o Paktu za istraživanje i inovacije u Europi te Zaključke o budućem upravljanju europskim istraživačkim prostorom (EIP).

Države članice se u novom Paktu za istraživanja i inovacije obvezuju na pridržavanje: zajedničkih načela i vrijednosti EU-a za istraživanja i inovacije, zajedničkih prioritetnih područja za djelovanje, ulaganja i reforme te na pojednostavljeni postupak koordinacije i praćenja politika. To će omogućiti još bližu suradnju s državama članicama i dionicima prilikom stvaranja jedinstvenog tržišta za istraživanje, inovacije i tehnologiju koje će povećati konkurentnost Europe. U Paktu je utvrđeno 16 zajedničkih, prioritetnih područja za zajedničko djelovanje, od poticanja otvorene znanosti radi brže razmjene znanja i podataka do jačanja znanstvenog vodstva i izvrsnosti EU-a, uz sudjelovanje svih europskih regija i građana.

U Preporukama Vijeća jedna od vrijednosti i načela u području istraživanja i inovacija u EU je društvena odgovornost, ravnopravnost spolova, inkluzivnost građana te društveni angažman u svim dimenzijama istraživanja i inovacija. Težnja je da se postigne veći društveni i ekološki utjecaj uz povećanje povjerenja u znanost i inovacije uključivanjem dionika, lokalnih zajednica i građana u osmišljavanje i provedbu politika istraživanja i inovacija, jačanjem aktivnosti znanstvenog komuniciranja i osiguravanjem da su te politike prilagodljive, fleksibilne i sposobne prilagoditi neočekivanim izazovima. Pri čemu je bitna ravnoteža spolova u istraživačkim timovima na svim razinama, uključujući upravljanje i donošenje odluka, borba protiv rodno uvjetovanog nasilja i uznemiravanja te rodne pristranosti. Uz sve to, potrebno je promicati uključenost građana te podići svijest o prednostima i o utjecaju istraživanja i inovacija na njihove svakodnevne živote.

Dok se sa zaključcima Vijeća utvrđuju prioriteti i okvir za upravljanje EIP-om, uključujući program politika EIP-a za razdoblje 2022. – 2024. koje će države članice provoditi dobrovoljno s Komisijom i u suradnji sa zemljama pridruženima programu Obzor Europa, s istraživačkim, akademskim i poslovnim organizacijama te, ako je primjenjivo, s drugim partnerskim zemljama. U Programu je utvrđeno 20 dobrovoljnih mjera za sljedeće tri godine poput poticanja privlačnih i održivih istraživačkih karijera, približavanje znanosti građanima i poboljšanje pristupa izvrsnosti u cijelom EU-u.

Paktom i zaključcima donosi se nova vizija i prioriteti za provedbu „novog europskog istraživačkog prostora za istraživanje i inovacije”.

Izvori teksta:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_21_6270

https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2021/11/26/new-pact-and-governance-structure-for-the-european-research-area-era/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=New+Pact+and+governance+structure+for+the+European+Research+Area+(ERA)

Izvor slike: Freepik