markEnergetika i društvo

ENERGETSKO SIROMAŠTVO

Energetsko siromaštvo ispoljava se kao nedostatak pristupa modernim oblicima energije, primjerice električnoj energiji, ili kao nemogućnost podmirenja troškova za energiju nužnu za život u prihvatljivim uvjetima.

Online razgovor o rješenjima u suzbijanju energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma nekretnina

Razgovor će omogućiti premošćivanje jaza u znanju između donositelja politika, najmodavaca i najmoprimaca koji se suočavaju s energetskim siromaštvom. Uz to, predstavit će se i primjeri dobre prakse te politike iz cijele Europe.


0 Comments1 Minutes

Novi zakon o tržištu električne energije

Hrvatski sabor je a svojoj 8. sjednici, 1. listopada 2021. izglasao donošenje novog Zakona o tržištu eletrične energije. Nastoje [se] osigurati prihvatljive i transparentne cijene i troškovi energije za krajnje kupce, visok stupanj sigurnosti opskrbe i neometan prijelaz na održiv energetski sustav s niskom razinom emisije ugljika.


0 Comments31 Minutes

Gradovi pozvani da se prijave na najveći europski projekt u području rada s mladima

Projekt će uključenim gradovima omogućiti stručno usavršavanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama.


0 Comments1 Minutes

DOOR je u Koprivnici predstavio stavove građana o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama i o njihovim prehrambenim navikama

Rezultati su predstavljeni na 1. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji pod nazivom „Hrana i klimatske promjene“.


0 Comments1 Minute

Održana radionica za djecu “Znanjem do energetskih ušteda” u sklopu projekta Buš Eko?!

U petak  08.10.2021. održana je radionica “Znanjem do energetskih ušteda”  u Domu kulture Buševec koja je bila namijenjena za djecu od 1. do 4. razreda OŠ Vukovina -Područne škole Buševec.


0 Comments1 Minutes

Usvojen SECAP – Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka

11.10. je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka usvojen Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka – SECAP koji je izradio DOOR u sklopu projekta Compete4SECAP.  


0 Comments2 Minutes