Energetsko siromaštvo

Što je energetsko siromaštvo?

Energetsko siromaštvo rastući je problem u EU i Hrvatskoj gdje je sve veći broj građana njime zahvaćen. Iako u Hrvatskoj još uvijek ne postoji jedinstvena i prihvaćena definicija energetskog siromaštva, u različitim dokumentima EU najčešće se koristi definicija prema kojoj se kućanstvo može opisati kao kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva ako troškovi za energiju predstavljaju više od 10% prihoda kućanstva. Često se koristi i definicija koja energetsko siromaštvo opisuje kao nedostatak pristupa održivim modernim energetskim uslugama i proizvodima. Do energetskog siromaštva najčešće dovodi kombinacija nekoliko faktora: niskih prihoda, visokih rashoda za energiju i niske energetske učinkovitosti u kućanstvu.

Energetsko siromaštvo je stoga kompleksni problem koji zahtijeva interdisciplinarni pristup različitih sektora: energetike, sustava socijalne skrbi, zdravstvenog sustava itd.

Dijagram korelacije uzroka i posljedica energetskog siromaštva

U Hrvatskoj je energetsko siromaštvo tema s kojom javnost nije upoznata, kao pojam se u javnom prostoru izdvojilo tek nedavno, a još uvijek se nije sustavno pristupilo rješavanju problema energetski siromašnih građana. Nužno je osvijestiti i educirati građane na tu temu te ih podučiti kako na jednostavan način i promjenom ponašanja mogu pomoći sebi i drugima. DOOR kao udruga kojoj je jedno od strateških područja borba protiv energetskog siromaštva zagovara prema donositeljima odluka važnost zakonskog definiranja i kategoriziranja energetskog siromaštva. Nužno je donijeti službene planove na lokalnim razinama da bi se ono moglo sustavno pratiti te na adekvatan način pristupiti rješavanju problema.

Centar za borbu protiv energetskog siromaštva

Centar za borbu protiv energetskog siromaštva osnovan je da bi korisnicima približio tematiku energetskog siromaštva, energetske učinkovitosti i održivosti, a krajnji cilj aktivnosti Centra je na području grada Zagreba smanjiti broj energetski siromašnih kućanstava, ali i broj kućanstava koja su u riziku od energetskog siromaštva primjenom savjeta i konkretnih alata.

Centar će djelovati na adresi Slavka Batušića 7 u zagrebačkom naselju Špansko. Usluge Centra bit će dostupne svim zainteresiranim građanima i drugim ključnim dionicima (privatni i javni sektor). Osim u prostoru Centra, savjetnici će po potrebi održavati savjetovanja i radionice u mjesnim odborima drugih četvrti, dok će individualne konzultacije održavati u kućanstvima prema dogovoru s korisnicima.

Uz savjete kako povećati energetsku učinkovitost svog stambenog prostora, u Centru će se moći dobiti i mnoge druge informacije, kao na primjer informacije o mogućnostima financiranja mjera energetske učinkovitosti, kako očitati račun za pojedini energent te sa kojim jednostavnim mjerama mogu započeti kako bi poboljšali energetske uvjete u svom kućanstvu. U sklopu Centra dijelit će se energetski paketi za energetski siromašna kućanstva, organizirat će se individualna savjetovanja i održavati će se edukativne radionice. Sve aktivnosti provodit će se s ciljem povezivanja zajednice i osvještavanja problema energetskog siromaštva u društvu.

Centar će biti otvoren za javnost svaki utorak od 10 do 14 sati i svaki četvrtak od 14 do 18 sati, a radno vrijeme podložno je promjenama prema potrebi korisnika. U navedenom terminu građani će moći doći na besplatne konzultacije, prijaviti svoje probleme vezane za potrošnju energije te se informirati o mjerama uštede energije i povećanja ugodnosti u svom domu i sl.

Kontaktirajte nas!

Radom na projektima (Powerpoor, ENPOR, EmpowerMed i Energy Poverty Advisory Hub – EPAH) DOOR je prepoznao potrebu za daljnjim širenjem informacija zbog interesa javnosti o problemima koji se vežu uz energetsko siromaštvo, ali i o mogućim rješenjima. Prema tome, svi koji imaju pitanja o energetskom siromaštvu, od teorijskih nejasnoća do praktičnih pitanja mogu se obratiti DOOR-u na e-mail adresu: energetsko.siromastvo@door.hr.

Energy Poverty Advisory Hub (EPAH)

Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo (Energy Poverty Advisory Hub, skraćeno EPAH) je vodeća inicijativa EU-a koju vodi Europska komisija na zahtjev Europskog parlamenta. Misija EPAH-a je postati stručno središte u pogledu energetskog siromaštva u Europi za lokalne vlade i sve dionike zainteresirane za provedbu mjera u borbi protiv energetskog siromaštva u Europi. EPAH pruža nekoliko resursa za usmjeravanje dionika u provedbi konkretnih akcija za suzbijanje energetskog siromaštva: