JAVNA NABAVA

AKTIVNO: Poziv na dostavu ponuda za usluge pravnog savjetovanja (u okviru projekta ESI 2.0.) (objavljeno 31.03.2022.)

Ispravak Poziva na dostavu ponuda za usluge pravnog savjetovanja

Odgovori – Poziv na dostavu ponuda za uslugu pravnog savjetovanja

Ponude se dostavljaju poštom na adresu Ul. Slavka Batušića 7, 10090, Zagreb s naznakom „Pravni stručnjak“ – NE OTVARAJ.

Poziv možete preuzeti ovdje: POZIV

Sve dokumente za prijavu na poziv možete preuzeti ovdje:

NEAKTIVNO: Poziv na dostavu ponuda za Provedbu anketnog istraživanja u okviru projekta (METAR do bolje klime)

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 08. travnja 2021. do 12:00 sati. Ponude se dostavljaju u pdf formatu na e-mail adresu info@door.hr. U Naslovu e-maila obavezno mora biti istaknuto: Dostava ponude po pozivu na dostavu ponuda: „Provedba anketnog istraživanja“.

Poziv možete preuzeti ovdje: POZIV

Sve dokumente za prijavu na poziv možete preuzeti ovdje:
NEAKTIVNO: Poziv na dostavu ponuda za Provedbu anketnog istraživanja u okviru projekta (METAR do bolje klime)

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 08. travnja 2021. do 12:00 sati. Ponude se dostavljaju u pdf formatu na e-mail adresu info@door.hr. U Naslovu e-maila obavezno mora biti istaknuto: Dostava ponude po pozivu na dostavu ponuda: „Provedba anketnog istraživanja“.

Poziv možete preuzeti ovdje: POZIV

Sve dokumente za prijavu na poziv možete preuzeti ovdje: