SURADNJA

DOOR sudjeluje u radusljedećih radnih skupina

POVJERENSTVA

 • Stručno povjerenstvo za izrade izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine (koordinator: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)
 • Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama (koordinator: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)
 • Povjerenstvo za zelenu javnu nabavu (koordinator: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)

VIJEĆA

 • Socijalno vijeće Grada Zagreba (koordinator: CERANEO – centar za razvoj neprofitnih organizacija)
 • Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

ODBORI

 • Odbor za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.
  (koordinator: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije)
 • Nadzorni odbor projekta IMPLEMENT (eng. Improving Local Energy and Climate Policy through Quality management and certification) (koordinator: Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske)
 • Savjetodavni odbor Europskog opservatorija za energetsko siromaštvo (koordinator: Sveučilište Manchester)
 • Savjetodavni odbor projekta mPower (eng. Municipal action, public engagement and routes toward energy transition) (koordinator: Sveučilište Glasgow)
 • Upravni odbor ECOS-a (eng. European Enviromental Citizen Organization for Standardization)

RADNE SKUPINE

 • Radna skupina za reviziju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ (koordinator: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
 • Radna skupina na projektu Social Green (Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora) (koordinator: REA Sjever)
 • Radna skupina za izradu Zakona o klimatskim aktivnostima i zaštiti ozonskog sloja (koordinator: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)
 • Tematska radna skupina za energiju i održivi okoliš za potrebe izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine (koordinator: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije)
 • Nacionalna Referentna skupina za područje Sigurna, čista i učinkovita energija – Obzor 2020 (koordinator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
 • Radna skupina za izradu stajališta na prijedlog Strateške dugoročne vizije za prosperitetno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo Europske unije (koordinator: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)

DOOR je sudjelovao u raduovih radnih skupina

 • Evaluacijska upravljačka skupina Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
  (koordinator: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
 • Radna skupina za izradu Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženog kupca energije
  (koordinator: Ministarstvo gospodarstva)
 • Radna skupina “Proizvodnja bioplina i biometana
  (koordinator: Energetski institut Hrvoje Požar)
 • Radna skupina za izradu nacrta Zakona o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji
  (koordinator: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)
 • Nacionalno tehničko povjerenstvo projekta „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća“ (koordinator: Energetski institut Hrvoje Požar)
 • Odbor za praćenje Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007.-2013.
  (koordinator: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)
 • Savjet za zaštitu potrošača
  (koordinator: Hrvatska energetska regulatorna agencija)

DOOR je ponosan član mreža aktivnih na nacionalnoj i europskoj razini.

canE-logo

Climate Action Network Europe
www.caneurope.org

Connect4Climate
www.connect4climate.org

ECOS
European Enviromental Citizen Organization for Standardization
www.ecostandard.org

Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu www.zaklada.civilnodrustvo.hr

Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) www.unep.org

Sustainable Energy for All

Sustainable Energy for All
www.se4all.org

Zeleni forum

Zeleni forum
www.zeleni-forum.org