ESI Europe 2.0 – Poticanje ulaganja u energetsku učinkovitost kroz osiguranje ušteda energije (eng. Driving Investment in Energy Efficiency through Energy Savings Insurance in Europe 2.0)

Opći cilj projekta je poticanje ulaganja privatnog sektora u projekte energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, Grčkoj i Slovačkoj, s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća (MSP). Projekt će replicirati uspješni model financiranja osiguranja ušteda energije (ESI – Energy Savings Insurance) koji uključuje financijske i nefinancijske mehanizme osmišljene za uklanjanje rizika ulaganja u energetsku učinkovitost i prevladavanje prepreka s kojima se MSP-i suočavaju. Projekt će povećati korištenje ESI modela od strane MSP-ova i pružatelja tehnologija kao bi se značajno smanjio investicijski rizik povezan s energetskom učinkovitošću, stimulirala potražnja za projektima energetske učinkovitosti i mobilizirali dionici u zemljama provedbe projekta i cijeloj EU.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Implementacija i korištenje ESI modela financiranja u Hrvatskoj, Grčkoj i Slovačkoj, uključujući: (i) standardizirani ugovor koji olakšava MSP-ima i pružateljima tehnologija pregovore u ovoj vrsti projekata; (ii) osiguranje ušteda energije koje se koristi za kompenzaciju MSP-a u slučaju da projekt ne ostvari očekivane uštede energije; (iii) mehanizme validacije koji pružaju neovisnu procjenu i provjeru projekta u svakoj zemlji.
  • Uključivanje pružatelja tehnologija, MSP-a i banaka koji će koristiti ESI model.
  • Kapacitiranje ključnih igrača na tržištu, pružatelja tehnologija, MSP-a (koji će ulagati u projekte) i banaka (koje će financirati te projekte), za provedbu projekata energetske učinkovitosti. Projekt uključuje identificiranje projekata energetske učinkovitosti, usmjeravanje procesa validacije i financiranja te savjetovanje pružatelja tehnologija i MSP-a tijekom provedbe.
  • Razvoj komunikacijskih i marketinških materijala sa svrhom promocije modela ESI Europe 2.0, nadovezujući se na rezultate projekta ESI Europe 1.0, u okviru kojeg je razvijena uspješna komercijalna marka „GoSafe with ESI“.
  • Prilagodba postojećeg upravljačkog informacijskog sustava ESI Europe (razvijen kroz ESI Europe 1.0) novim zemljama i novim tehnologijama. Sustav koriste MSP-i, pružatelji tehnologija, osiguravajuća društva i banke za praćenje projekata.
  • Izrada alata, uključujući unaprjeđenje ESI Europe alata (razvijeni kroz ESI Europe 1.0), ESI Europe Video serije i internetskih seminara kako bi se omogućila replikacija ESI modela u cijeloj Europi.
  • Promoviranje ESI modela u Europi putem društvenih mreža, studija slučaja najbolje prakse, objava za medije i biltena.
  • Korištenje projekta energetske učinkovitosti i ESI modela u rješavanju trenutne gospodarske krize i oporavka MSP-a s obzirom na situaciju uslijed COVID-19 pandemije.

Partneri:

Basel Agency for Sustainable Energy (BASE) (koordinator) – Švicarska

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) – Hrvatska

Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) – Grčka

Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) – Slovačka

INFORMATIVNI LETAK O PROJEKTU

Trajanje projekta:
36 mjeseci (1. rujna 2021. – 1. rujna 2024.)

Uloga DOOR-a na projektu:
Partner na projektu

Vrijednost projekta:
1.485.893,00 eura

Izvor financiranja:
Obzor 2020

Kontakt:
Veljko Vorkapić
veljko.vorkapic@door.hr

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.