Održivim poslovanjem do bolje klime

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je uspostava održivog društvenog poduzetništva udruge DOOR, kojim će se kroz provedbu poduzetničkih aktivnosti osigurati društveni utjecaj na polju borbe protiv energetskog siromaštva i klimatskih promjena. Specifični ciljevi su edukacija i kapacitiranje zaposlenika za jačanje poduzetničkih aktivnosti i transferiranje u socijalno poduzetništvo, uspostava poduzetničkih aktivnosti i promocija društvenog poduzetništva.

Elementi projekta:

 1. Priprema društveno poduzetničkih aktivnosti
 2. Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova prijavitelja za provedbu društveno poduzetničkih aktivnosti
 3. Provedba društveno – poduzetničkih aktivnosti
 4. Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 5. Promidžba i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i administracija

Očekivani ishodi projekta:

 • Izrada poslovnih planova za društveno poduzetničke aktivnosti.
 • Promjena statuta u svrhu uključivanja društveno – poduzetničkih aktivnosti.
 • Kapacitiranje zaposlenika DOOR-a o uvjetima poslovanja društvenog poduzeća na tržištu.
 • Stručne edukacije i treninzi zaposlenika DOOR-a.
 • Izrada programskog rješenje/aplikacija za vođenje financija društvenog poduzeća i nevladinih organizacija.
 • Izdavanje računa u iznosu od minimalno 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta.
 • Adaptacija prostora i nabava opreme i u svrhu provedbe društveno-poduzetničkih aktivnosti.
 • Uspostava pilot centra za borbu protiv energetskog siromaštva.
 • Održavanje radionice u svrhu uspostave savjetnika za borbu protiv energetskog siromaštva.
 • Organizacija informativnih događanja o društvenom poduzetništvu na lokalnoj razini i sudjelovanje na konferencijama i sajmovima u organizaciji drugih organizatora.
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

Uloga DOOR-a na projektu:
Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda

Vrijednost projekta:
1.120.444,43 kuna

Izvor financiranja:

Sredstva Europskog Socijalnog Fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

www.strukturnifondovi.hr.

Trajanje projekta:
30 mjeseci (9.3.2021. – 9.9.2023.)

Kontakt za više informacija:

Matija Eppert
matija.eppert@door.hr

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.